Regulamin Promocji "Wiosenne rabaty"

Zasady korzystania z promocji WIOSENNE RABATY na stronie Sklep.ivex.pl

Pragniemy, by organizowane promocje były dla naszych klientów atrakcyjne i zwiększały korzyści współpracy z naszą firmą.
W każdej chwili odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące organizowanych promocji, zarówno w formie telefonicznej jak i mailowej oraz poprzez narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym „chat” na stronie internetowej (dostępny w dni powszednie w g. 8.00-16.00.). Organizatorem promocji „Wiosenne rabaty” na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://sklep.ivex.pl jest firma IVEX zwana dalej Organizatorem

Poniżej wskazaliśmy kilka zasad, które obowiązuję przy korzystaniu z organizowanej przez nas promocji „Wiosenne rabaty”

  1. Promocja „Wiosenne rabaty” nazywana inaczej Promocją jest ograniczona czasowo i może zostać zakończona w dowolnym momencie. Głównym powodem zakończeniu promocji jest wyczerpanie zasobów towaru objętego promocją.

  2. Promocja jest do wielorazowego wykorzystania dla Użytkownika składającego zamówienie w czasie obowiązywania Promocji.

  3. Ostateczne potwierdzenie dostępności produktów w Promocji powinno nastąpić przed zamówieniem towaru.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia na towar objęty promocją w przypadku, gdy towar przestanie być dostępny z przyczyn niezależnych od niego lub gdy towar wykaże nieujawnione wcześniej wady fabryczne, uniemożliwiające należytą realizację zamówienia. W przypadku braku dostępności wybranych produktów Użytkownikowi w pierwszej kolejności przysługuje rezygnacja z całości lub brakującej części zamówienia. W takim przypadku zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie pomniejszony zostanie o wartość części zrealizowanej.

  5. Produkty z Promocji „Wiosenne rabaty” nie łączą się z kuponem -5 % za zapisanie się do newslettera.

  6. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym, w hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej firmy Ivex Iwona Chołody

  7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać za pomocą systemu zwrotów i reklamacji sklepu internetowego www.ivex.pl., na adres email-sklep@ivex. pl lub telefonicznie +48226126898

PROMOCJA: czasowa obniżka cen na wybrane produkty z oferty sklepu internetowego Sklep.ivex.pl
ORGANIZATOR: Ivex Iwona Chołody, Patriotów 47,04-972 Warszawa NIP: 1130043735
UŻYTKOWNIK: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Zestawienie obowiązujących promocji, warunki specjalne i terminy obowiązywania:

"Weekend Kobiet”: 08.03.2024 – 10.03.2024 g. 23.59 – darmowa dostawa do punktów DPD Pickup
"Wiosenne rabaty": 26.02.2024 – 31.03.2024 g. 23.59 – obniżka cen wybranych produktów

Polecamy

Kolorowe farbki polskiej produkcji.
Tanie i wygodne odświeżanie kolorów lub kreatywne farbowanie batikowe.
Szeroki wybór kolorów i rodzajów barwników.
Szukaj w sklepie produktów REKOL